Отстраняване на щети в следствие на градушка

най-бързият и най-предпочитаният метод за възстановяване

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЩЕТИ В СЛЕДСТВИЕ НА ГРАДУШКА или на щети при паркиране и малки вдлъбнатини. PDR ремонт градушка е най-бързият и най-предпочитаният метод за възстановяване на вашето превозно средство. Вашите повредени от градушка панели/части ще бъдат възстановени в рамките на 1-3 дни.
Използвайки специални инструменти, нашите високо квалифицирани PDR техници ще приложат контролиран под налягане натиск от задната страна, без риск от по-нататъшно увреждане.
Paintless Hail Removal е икономически ефективен и отнема на ремонта малко време, той е единственият метод, който запазва оригиналната фабрична част и боя, както и гаранцията по нея и автомобила, по този начин се избягва по-нататъшно обезценяване на превозното средство.
Обадете се или ни изпратите вашите снимки и актуални документи.